Marco Gianesini e Marco Bergonzi vittoria bis a Reggello Sono i valtellinesi Marco Gianesini e Marco B